Conferences

האינטרנט של הרכבות

אדוארדו טאפיה, מנהל לקוחות באלסטום

בינה מלאכותית, ביג דאטה והאינטרנט של הדברים (IoT) משנים את הדרך שבה חברות הרכבות מתחזקות את הנכסים שלהן ומביאות תועלת משמעותית לנוסעים ולמשקיעים כאחד.

מימי המהפכה התעשייתית עד לימים אלה, ענף הרכבות התפתח בקצב מתון. התקדמות איטית זו מואצת כיום באופן דרמטי. ההתפתחות במדעי המחשב ובניתוח נתונים משפיעה על האופן שבו אנו שומרים על מערכות הרכבת זמינות ותפעוליות באופן מלא, תוך אספקת שיפורים דרמטיים בבטיחות, בביצועים ובעלות/תועלת. התקנים ממוחשבים המוטמעים בקרונות, במערכות האיתות ובתשתיות הרכבת, מקבלים ושולחים כעת נתונים בזמן אמת.

על מנת להימנע מחוסר זמינות של רכבות או אלמנטים אחרים של איתות או תשתית, חברות הרכבות השתמשו באופן מסורתי בשיטת תחזוקה מונעת: הציוד תוחזק באופן קבוע כדי להפחית את הסבירות לתקלות ללא אזהרה. כיום, שימוש מתקדם בניתוח נתונים מציע אלטרנטיבה טובה יותר, ומאפשר לחזות במדויק מתי חלקים מסוימים יגיעו לסוף תוחלת החיים שלהם, ובהתאם לכך לקבוע את עבודות התחזוקה.

אלסטום היא חלוצת ה"אינטרנט של הרכבות", ומובילה כיום את ההתפתחות של תחזוקת רכבות עם מוצרים כגון HealthHub, המשמש לתחזוקה חזויה. פתרון זה, המאפשר חיסכון של עד 20% בעלויות התחזוקה, כבר פעיל או בשלבי כניסה לתפעול ביותר מ-40 פרויקטים בעולם דוגמת ה- Virgin Train בבריטניה, Amtrak בארה"ב, והרכבות הקלות של ריימס וניס בצרפת. פתרונות נוספים הם TrainTracer לניטור מצב הרכבת בזמן אמת, TrainScanner שהוא פורטל אבחון אוטומטי, ו-TrackTracer, אשר עוקב אחר מצב המסילות והכבלים. מוצרים אלה חוסכים זמן וכסף משום שהרכיבים מקבלים שירות רק בעת הצורך.

אלסטום שמה דגש על "Smart Data" ולא על "Big Data", תוך מתן עדיפות לאיכות על פני כמות. גישה זו מתמקדת בהתנהגות המערכת ומספקת רמת אמינות וזמינות גבוהה, לדוגמה, בעוד שתיאורטית ניתן היה לרשת קרון רכבת בחיישנים, כמות המידע שהיתה מתקבלת מכך היתה דורשת זמן ותקציב גבוהים לצורכי ניתוח. במקום זאת, החברה מתעלת את עשרות שנות ניסיונה ההנדסי ומומחיותה כדי לזהות את האזורים הרגישים ביותר הזקוקים לניטור ולמקם בהם את החיישנים, וכך מבטיחה שיפור בחיסכון, בבטיחות ובאמינות, תוך מימוש פוטנציאל "האינטרנט של הרכבות".

סיקורים נוספים