fbpx
Conferences

"העסקים הקטנים מאוימים משינוי דפוסי הצריכה"

"התשתית לכלכלה חזקה היא שוק מקומי חזק. ישראל צמחה בעשור האחרון, אבל הישגיה מצויים בסכנה. החוכמה בניהול כלכלה לאומית היא לא להיאבק במשבר, אלא לדעת לזהות את התהליכים שמובילים אליו" — כך אמר אתמול עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בכנס עסקים קטנים ובינוניים של TheMarker, המחלקה המסחרית.
לדבריו, "יש בישראל מגזר קמעוני גדול. 56 אלף עסקים קמעוניים. רשתות האופנה, המעסיקות יחד עשרות אלפי עובדות ועובדים, הן חלק מהמגזר הקמעוני. אבל המסה מצויה ברחובות בדמות חנויות רחוב. כל חנות היא עסק קמעוני ובסיס קיום של משפחה. 62% מהעסקים הקטנים והבינוניים הם בעלי פדיון שנתי של עד מיליון שקל. הם יוצרים מקומות עבודה ל–300 אלף אנשים ונשים".
"העסקים הקטנים מצויים תחת איום נוכח השינוי בדפוסי הצריכה: הנהירה אחר היבוא המקוון וכניסת ענקיות האונליין לשוק שלנו. במקום שהמדינה תעזור לעסקים קטנים ובינוניים בשעתם הקשה היא עושה כמעט הכל להכשילם. כך, העסקים הקטנים והבינוניים משלמים את מלוא המע"מ בשיעור של 17%, כאשר ספקי החוץ, במשלוחים של עד 75 דולר, אינם משלמים מע"מ בכלל, ויכולים לפצל משלוחים. העסקים גם צריכים לעמוד בדרישות מכון התקנים ולשאת בנטל הרגולציה ובחוקיות היבוא. ספקי החוץ פטורים מכל אלה", הוסיף.
"באחרונה נחתם צו יבוא אישי המאפשר לייבא 30 יחידות ברבעון עד לערך של 1,000 דולר. כלומר, 120 יחידות בסכום של עד 4,000 דולר. לדעתי כמות זו אינה מייצגת יבוא אישי. יבוא אישי הוא יבוא לשימוש עצמי ובכמות סבירה. את המסה הזו אפשר לייבא באופן אישי, בלי לשלם מע"מ, ובלי לעמוד בדרישות של מכון התקנים, והדבר כמובן פוגע במגזר העסקי".
לין טען כי "בדרך זו נבנית מערכת של יבוא מסחרי שמתחפש ליבוא אישי, ונוצר פיתוי להקמת שוק שחור". בדבריו פנה לין לראש הממשלה ושר האוצר: "לפני שאתם מעצבים תוכניות לעידוד העסקים הקטנים, תבטלו את התוכניות שהורסות את העסקים הקטנים. הם אינם מבקשים פרוטה, הם לא מבקשים הטבות מס, הם דורשים את זכות היסוד המגיעה להם — שוויון בתנאי התחרות מול ספקי החוץ".
לסיכום אמר לין כי "חוסר ההיגיון במדיניות הנוכחית הוא נחרץ ותהומי. אינני יודע אם בלב המדיניות הנוכחית יש שיקולים פוליטיים. אבל אם יש, הגיעה השעה להתנער מהם".

סיקורים נוספים

מקטינים את הריבית באשראי צרכני

מי באמת מעלה את יוקר המחיה?

אמזון נכנסת לישראל — האם המהפכה כבר נמצאת בדרך?

אמצעי התשלום החדש: הוראת קבע בסלולרי

כך מנפצים את תקרת הזכוכית

גישור כתחליף להליך משפטי בפתרון סכסוכים

הזדמנויות וכלי סיוע ממשלתיים

"בסופו של דבר, הכל מסתכם במערכות יחסים"

"הפחתת הרגולציה היא יעד ראשון במעלה עבור צמיחה כלכלית"

חמישה טיפים לחיסכון משמעותי עבור עסקים קטנים