fbpx
Conferences

מי באמת מעלה את יוקר המחיה?

עו"ד אוריאל לין
נשיא איגוד לשכות המסחר

התוכנית להורדת יוקר המחיה הפכה למתקפה על המגזר הפרטי, בעוד שמי שגורם להעלאת יוקר המחיה באופן תמידי הוא המגזר הציבורי

באמצעי התקשורת התפרסמה הצעה של משרד האוצר כיצד אפשר יהיה לממן את עלות הרכבת התחתית בגוש דן: הטלת מסים על אותם נכסים שמיקומם יהיה בסמוך לתחנות הרכבת. הצעה זו אינה מפתיעה, שכן היא משקפת דרך חשיבה ממוסדת שהתקבעה בכל מוסדות השלטון: כשצריך לממן פעולות נוספות, ולפעמים גם כשלא צריך, הפתרון הטוב ביותר הוא להשית עלויות נוספות על המגזר העסקי.
מעניין שאלה שמציעים להטיל מיסים מיוחדים על נכסים שיהיו בסמוך לתחנות המטרו לא חשבו שאולי, מאותו נימוק, ראוי היה לפצות עסקים שנהרסו מחמת פעולות תשתית רחבות אותן יוזמת המדינה.
במאבקנו להורדת יוקר המחיה בישראל אנו פועלים כעיוורים. אמנם היה רצון אמיתי להוריד את יוקר המחיה, אבל התעלמו לחלוטין מתרומתו של המגזר הציבורי בהעלאת מחירים וביצירת הוצאות. התוכנית להורדת יוקר המחיה הפכה למתקפה על המגזר הפרטי, בעוד שמי שגורם להעלאת יוקר המחיה הוא המגזר הציבורי.
תקפו את היבואן הישיר העובד בתנאי תחרות, קראו לו "יבואן בלעדי" וחוקקו חוק שיאפשר לרשות התחרות לרדוף אותו. הפכו את רשות התחרות לרגולטור־על שיכול להתערב בניהול ולהוציא הוראות מחייבות על בסיס חשש בלבד.
סגדנו ליבוא האישי תוך סיכון לקיומם של 55,000 עסקים קמעונאיים קטנים ובינונים, בכך שהענקנו הנחות במס לספקי חוץ והרחבנו את היבוא האישי עד כדי הפיכתו למערכת מקבילה, חופשית ממס ומדרישות התקינה.
במהלך השנים האחרונות הוטלו עוד ועוד עלויות על גב המגזר העסקי על ידי המגזר הציבורי: מס הארנונה עלה בעשור האחרון ב-20% והוא צפוי לעלות בעוד 2.58%. אבל 65 רשויות מקומיות אינן מסתפקות בכך. הן הגישו בשנת 2019 בקשות להעלאות חריגות; כשגופים ציבוריים וחברות ממשלתיות נדרשים להעביר מסמכים בצורה דיגיטלית, הם לא מהססים מלהטיל תוספת הוצאה זו על הספקים התלויים בהם. כך למשל, כשנמל אשדוד סובל מתפקוד לקוי, המגזר העסקי נדרש לשלם היטל צפיפות; עסקים קטנים נדרשים להגיש דיווח מקוון לפנסיה, תוספת עלות כוללת של 430 מיליון שקל; משרד האוצר יוזם הגדלה של אגרת המחשוב וגידול דרמטי של אגרת הביטחון מ-41 שקל ל-101 שקל.
כל אלה, ועוד אחרים, אינם פרי מקריות. זוהי תולדה של אותה חשיבה שהמגזר הציבורי פועל על פיה – המגזר הציבורי לא צריך להתייעל או לחסוך, הוא ייהנה ממשאבים תקציביים ויטיל עלויות נוספות על המגזר הפרטי.
כל זה עוד מבלי לכלול את העלויות של עומס הרגולציה ועליבות הביורוקרטיה החוגגים בישראל, שאף הם משיתים עלויות גבוהות על המגזר העסקי.
אם נאפשר למגזר הציבורי להמשיך להטיל הוצאות ועלויות למיניהן על המגזר העסקי, ונתעלם מהמשקל המכריע של המגזר הציבורי על העלאת יוקר המחיה, בפוזה של נוחות שלטונית ותקשורתית, יוצג המגזר העסקי כאחראי לגובה יוקר המחיה בישראל.

סיקורים נוספים

"ב–2019 אי אפשר להישען רק על חדשנות פנימית"

"גיוס המונים הוא חלק מהעתיד ומשמש אלטרנטיבה למערכת הבנקאות"

כך מנפצים את תקרת הזכוכית

להפוך צוות מכירות לסיירת מטכ"ל

"העסקים הקטנים מאוימים משינוי דפוסי הצריכה"

"העצמאים הם מנוע הצמיחה של המשק הישראלי"

אמצעי התשלום החדש: הוראת קבע בסלולרי

להשקיע בפיצה, עם כל התוספות

עולם כלכלי חדש

"הפחתת הרגולציה היא יעד ראשון במעלה עבור צמיחה כלכלית"