Conferences

מי האיש שהבין שהזיזו את המכולה שלו?

אשל ארמוני, יו"ר דירקטוריון נמל חיפה, הסביר בוועידת התשתיות איך משבר הפרטת הנמלים מתקרב לפתרון – ומה הנכס החשוב ביותר בשירות הציבורי, שמאפשר לפתור סכסוכי עבודה שמכבידים על הציבור כולו

"רשות הספנות והנמלים חולקה ב-2005 לארבע חברות ממשלתיות –  נמל חיפה, נמל אשדוד, נמל אילת והזרוע העסקית נמל ישראל. כעבור שנתיים הוחלט לבנות שני רציפים חדשים, ובהמשך  נקבע כי הנמלים יופרטו בהדרגה ובלוח זמנים צפוף מאוד. זה עורר סערה וסכסוכי עבודה בקרב הוועדים ובקרב ההסתדרות, ההפרטה נתקעה והמשק סבל.

"חברת נמלי ישראל התחילה בתכנון. למעשה, היו שני וקטורים נפרדים – בניית נמלים חדשים, ובניית תוכנית עבודה לנמל שבעצם לא יכולה לצאת לפועל, כי אין הסכמה עם הוועדים. ב-2013, הסתיימו התהליכים הסטטוטוריים וההחלטה יצאה לדרך: שני מכרזים בינלאומיים לנמלים חדשים באשדוד ובחיפה התפרסמו, הבנייה החלה, וההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה. נכנסתי לתפקיד כעבור ארבע שנים כשהמצב תקוע – נפגשים בבית הדין, יש שביתות, אך הנמלים נבנים לפי לוח הזמנים.

אשל ארמוני (צילום: מוטי מילרוד)

אשל ארמוני (צילום: מוטי מילרוד)

"למה זה כל כך נורא שנמל חיפה נכנס לתחרות מול נמלים חדשים ללא תוכנית? כל אחד יכול לבוא ולהעריך את תחזית המטענים הלאומית, אך בסופו של דבר היא נגזרת מהמצב במשק. ברגע שמגדילים היצע פי שניים, תהיה השפעה גדולה על הנמל. פעילות המכולות תרד באופן משמעותי כשיש לחברה גמישות ניהולית קטנה. אם הנמל ייכנס לתחרות ללא אבחנה כחברה, לא רק הוא יסבול – גם העובדים יסבלו, והמדינה תצטרך לטפל בבעיה.

"כדי לחתום על הסכם עקרונות, רוב הגורמים צריכים להגיע להסכמות, ואני לא מדבר על השרים אלא על המשרדים, ההסתדרות והוועדים. בארגונים היררכיים רגילים אתה מקבל סמכות ממי שנמצא למעלה; בהסתדרות זה הפוך. קשה מאוד להיכנס למולקולה הזאת. ובכל זאת, קרה נס: בחודשים האחרונים הצלחנו לייצר התייעלות, ולשנות כל מיני אנומליות בנמל –  אני מניח שאצלכם בחברה אין משרות פיקטיביות שמשלמים עליהן שכר. הובלנו פרישה של כ-20% מהחברה, הגברנו פעילות, יצרנו הכנסות והכנסנו משקיע אסטרטגי שירחיב את הנמל ויעמיק אותו.

"מי בעצם הבין שהזיזו את המכולה? יש את מי שחושבים שנחישות הממשלה לממש את המדיניות שלה יצרה אצל הוועדים תמריץ לבוא לשולחן המשא ומתן. הוועדים יטענו שרק השביתה גרמה לכולם להתכנס. ויש כאלו שלפיהם, בית הדין לעבודה הכריח את כולם לשבת ולדבר.

אשל ארמוני (צילום: מוטי מילרוד)

אשל ארמוני (צילום: מוטי מילרוד)

"הנכס החשוב ביותר בשירות הציבורי הוא מנהיגות פרגמטית של הגורמים האופרטיביים. בלעדיה, מספיק גוף אחד שיפיל את כל העסק. בסקטור הפרטי דברים אחרים גורמים לאנשים להתפשר. אתם קוראים עיתונים – בסקטור הציבורי הדברים נמשכים ולא נחתכים. את אתוס המנהיגות הפרגמטית צריך להציף ולשבח. ככל שיהיו יותר מנכ"לים וסמנכ"לים שרוצים באופן אישי לסגור עניין, נסיים סכסוכי עבודה. אחרת, הציבור יסבול.

"במקרה הזה, לרשות החברות, למשרד התחבורה, למשרד האוצר, להסתדרות ולוועדים נוצרה אבולוציה שיצרה את המנהיגות הפרגמטית. עד שזה לא נגמר זה לא נגמר, ואני לא יודע כיצד זה ייגמר. אבל כרגע זה נראה בסדר".

סיקורים נוספים