Conferences

מנכ"ל רשות החדשנות: "הגישה הנכונה היא – איך לעזור לבעל עסק להיות תחרותי"

אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות, שוחח בכנס עם העיתונאי דרור גלוברמן על אימוץ טכנולוגיות וחדשנות כמנוע צמיחה: "אנחנו לוקחים חברה יד ביד ומעבירים אותה למצב שתהיה תחרותית. ברגע שחברה תחרותית, מטבע הדברים הפיריון שלה עולה"

במהלך כנס נטו עסקים בינוניים קיים דרור גלוברמן, עיתונאי ומנחה טלוויזיה, שיחה עם אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות, על אימוץ טכנולוגיות וחדשנות כמנוע צמיחה. אהרון סיפר על תוכנית 'מופת' שעוזרת לעסקים בינוניים וקטנים לצמוח, השיטה: באמצעות תחרות.

"המטרה שלנו היא לראות היכן יש כשל שוק בחברת תוכנה ברוטשילד בדרך כלל אין כשל שוק, לעומת זאת בתעשייה יצרנית בדרך כלל יש כשל שוק. במפעל פיצוחים בשפרעם, ,שעבד בצורה מסורתית, היה 130 עובדים והוא ייצר חצי טון פיצוחים ביום. כתוצאה מזה שהוא החליט להשקיע בתחרות ולמקם את כל קווי הייצור שלו מחדש, הוא צמח לחצי טון פיצוחים בשעה. פי 300 ממה שהוא עשה. החלק שלנו היה בפיתוח עולם המו"פ של החברה. הפיצוחים יוצרו בלי חומרים משמרים, בלי מילוח גדול מדי ומיקום קווי הייצור שיהיו אוטומטיים לחלוטין".

אהרון סיפר על תוכנית עבור העסקים הבינוניים בתעשייה היצרנית, שמטרתה להגדיל את הפיריון שלה. "בתוך התעשייה היצרנית יש את היצרנית עילית של התעשיות המתקדמות ולהם יש פריון גבוה, הם לא צריכים את התוכנית הזו; יש את החברה המסורתית – מזון, טקסטיל; יש מסורתיות-מעורבות; ומסורתיות. ככל שאנחנו התקרבנו למסורתיות העזרה לעסקים היא יותר משמעותית. המטרה שלנו שהן יהיו יותר תחרותיות והן עוברות מכינה בנושא. הגישה הנכונה היא – איך לעזור לך לבעל עסק להיות תחרותי. לחברה שכזאת אנחנו אומרים שהם צריכים יתרון יחסי. אנחנו לוקחים חברה יד ביד ומעבירים אותה למצב שתהיה תחרותית. ברגע שחברה תחרותית, מטבע הדברים הפיריון שלה עולה"

על הקשיים ביישום התוכנית אמר אהרון כי "צריך נכונות לשמוע. לחברות קשה לשמוע שבעוד שנתיים-שלוש הן יהיו תחרותיות. הן אומרות לעצמן שהן צריכות לדאוג לרבעון הבא 'ומה עכשיו עוד שנתיים'. בכל אותם מצבים יש בכל חברה אדם שלוקח את זה על עצמו. התוכנית היא חדשה, אבל הכיוון הוא מצוין".

לבסוף, שאל אותו גולברמן – טחינה אתה אוהב? ואהרון ענה: "אנחנו עובדים עם כל מפעלי הטחינה והיום הם נראים כמו מפעלי הייטק".

סיקורים נוספים