Conferences

רן קויתי, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "פנו אלינו ונדאג לשנות את תנאי הסף המיותרים"

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, רן קויתי, סיפק תמונת מצב אופטימית על מקומם של העסקים הבינוניים בישראל כיום. הוא התפאר בפעילות הסיוע עבור "העסקן הקטן", אבל גם הודה שהמכרזים מפלים אותם לרעה על פני העסקים הגדולים

בניגוד לשיח הרווח על עודף רגולציה והקריאה לשינויים מהותיים שחייבים להתבצע לטובת בעלי עסקים קטנים, רן קוויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, העניק בכנס נטו עסקים בינוניים תמונת מציאות חיובית יותר. "בתחום הרגולציה, שיפרנו את הרפורמה ברישוי עסקים ואת חוק הפנסיה לעצמאיים, במסגרתו אנחנו מעודדים את העצמאיים לחסוך לפנסיה", הוא התפאר, "קיצרנו את מספר ימי האשראי במשק, הפחתנו מס הכנסה ומע"מ. הרפורמה במכון התקנים מסייעת ליבואנים קטנים והרפורמה בבנקים הורידה את העלות עבור שירותי סליקה".

בהמשך דבריו, הציג קוויתי הגדרות: "עסקים בינוניים נמדדים בטווח של בין 20 ועד 100 עובדים. מבחינה תקציבית, זה עסק שנעמד במחזור של בין 200 אלף ועד מיליון שקלים בשנה. 21% מהעסקים בישראל מוגדרים כעסקים בינוניים, המהווים רק 3.1% מנתח השוק בארץ. עסקים קטנים ובינוניים מהווים 18% מהתוצר הגולמי העסקי. אשראי, חלק יחסי שמסופק גם על ידי גופים מדיניים ומוסדיים, לא מגיע ברובו לידי העסקן הקטן ועל כן בפועל הם מקבלים רק 8% בלבד".

קויתי סיפר שקרנות להלוואות בערבות המדינה, בסכום של 900 מיליון שקל, סופקו לעסקים הקטנים עד כה, אבל מתוכם מומשו רק 200 מיליון. הוא תיאר את מערך מעוף, שפועל ב-40 סניפים שונים ברחבי הארץ ומסייע, לדבריו, לכ-2,400 עסקים בשנה, מתוכם 200 הם בינוניים.

קויתי הודה שתנאי הסף במכרזים מפלים את העסקים הקטנים והבינוניים, מול העסקים הגדולים. בשלב זה ביקש באופן אישי מהנוכחים בקהל "פנו אלינו ונדאג לשנות את תנאי הסף המיותרים".

סיקורים נוספים