fbpx
Conferences

מגמות בשוק המיזוגים והרכישות

עו"ד שי דיין וניצן אברבך
ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

העובדה שהשוק הוא שוק של מוכרים משתקפת לא רק בעלייה בשווי של חברות היעד, אלא גם באופי העסקות, רבות מהן מתבצעות בהליך מעין מכרזי

תחום המיזוגים והרכישות שבר שיאים בארץ ובעולם ב–2018 — יותר עסקות, יותר גיוסים ועלייה בשווי החברות הראו שהשוק הישראלי ממשיך להיות אטרקטיבי ולמשוך השקעות זרות בהיקפים משמעותיים. ואכן, כבר במהלך הרבעון הראשון של 2019 ניכרה עלייה של 15% במספר העסקאות ועלייה של 28% בשווי חברות היעד לעומת הרבעון הראשון של 2018 (לפי נתוני IVC), דבר המצביע על כך שאנחנו עדיין בתוך "שבע השנים הטובות".
העובדה שהשוק הוא שוק של מוכרים משתקפת לא רק בעלייה בשווי של חברות היעד, אלא גם באופי העסקות, אשר רבות מהן מתבצעות בהליך מעין מכרזי, שבמסגרתו מנהל המוכר (באמצעות בנק השקעות), הליך מכירה סדור, שלוב ופתוח לכמה מציעים. רק מהעת האחרונה אפשר למנות את עסקת מלאנוקס, שנמכרה לאנבידיה, ואת עסקת תעבורה שבה נמכרו 10% מהחברה למשפחת לבנת ו-40% נוספים ללאומי פרטנרס והפניקס. הליך מעין מכרזי מביא לרוב להגדלת התמורה ושיפור התנאים מבחינת המוכרים, אך הוא מחייב את הצדדים לפעול בכללי משחק מעט שונים. הרוכש הפוטנציאלי בהליך נדרש להיות נכון להתמודד בסביבה תחרותית, בדרך כלל ללא בלעדיות (no shop), ובתוך כך להגיב במהירות להתפתחויות בהליך, לתכנן מראש את מהלכיו, לנתח מראש את הצורך והסיכוי לקבל אישורי צדדים שלישיים לעסקה, לבצע בדיקות נאותות קצרות המתמקדות בעיקר, ולעמוד בלוחות הזמנים הצפופים המוכתבים על ידי המוכר. המוכר מצדו נדרש לנהל תהליך חכם, יעיל והוגן, הכולל משא ומתן מקביל עם כמה משתתפים, תוך הימנעות מטענות ותביעות של מתמודדים מאוכזבים, שעלולות להעיב ולעכב את השלמת העסקה.
במקביל ממשיכה מגמה של עלייה עקבית, גם אם איטית, בהיקף ההשקעות הסיניות בישראל, בעיקר במגזר הטכנולוגיה. לא ברור אם מגמה זו תימשך בעתיד, בין היתר, בשל מגבלות רגולטוריות בישראל ובסין. עד כה, במבחן התוצאה (גם אם לא באופן רשמי), נחסמו השקעות סיניות בעיקר בתחומי הביטוח והפיננסים, כגון סדרת העסקות שלא צלחו לרכישת הפניקס ומיטב דש בעתיד עשויה מגמה זו להתרחב להשקעות מסין בתחומים נוספים.
נדמה כי יותר מכל, למערכת היחסים בין סין לארה"ב תהיה השפעה על נושא זה במישרין — בדרך של הסדרה שהמטה לביטחון לאומי מקדם ליצירת מנגנון לאישור השקעות זרות בישראל (אם תתקבל היא תחול על השקעות זרות ותכביד מאוד על שחקנים זרים ועל סינים בפרט); ובעקיפין — באמצעות מסרים ממשקיעים, לקוחות וספקים אמריקאים, שמתחילים להביע חששות והסתייגויות מכניסת משקיעים סיניים לתאגידים ישראלים שבהם הם מעורבים. אלו עלולים להפוך את הכסף הסיני ליקר יותר עבור החברות הישראליות, ולהשפיע לרעה על מספר העסקות ושוויין במגזרים המפוקחים.

סיקורים נוספים

"יהיה טוב גם לארה"ב וגם לסין שעסקת מלאנוקס תאושר"

"גל המיזוגים והרכישות הנוכחי מתאפיין ביצירת יכולות רוחביות"

"ישראל היא מותג־על בסין; נצטרך ללכת בין הטיפות עם ארה"ב כדי להימנע מעימות"

שוק ה-M&A במגמת התבססות

הקרן שעזרה למייסדי NSO לרכוש מחדש את החברה

"מלחמת הסחר היא מלחמה על עליונות טכנולוגית, כלכלית ופוליטית"

"האקזיט הפך אותי למנכ"לית טובה יותר"

הקשר בין זוגיות פרק ב' ל-M&A

"החברות הסיניות זקוקות לחדשנות, וישראל יכולה לתת להן אותה"

"שוק המיזוגים והרכישות חווה קפיצת מדרגה"